2017_09_28

Новини законодавства. Вересень 2017

З 27 вересня 2017 року вступають в силу зміни до законодавства України (Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення  бар'єрів для залучення для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 № 2058-VIII, далі по тексту – «Закон»), які значним чином змінять порядок отримання дозволу на застосування праці іноземців в Україні і порядок отримання посвідок (як на постійне, так і на тимчасове проживання) іноземців. Дані зміни стосуватимуться як умов та підстав отримання згаданих документів, так і багатьох процедурних моментів. Нижче представлено тезове зведення основних нововведень.

Нове в отриманні дозволу на застосування праці іноземця

Заробітна плата, що має виплачуватись майбутньому працівнику-іноземцеві, як вимога для отримання дозволу. Граничний (мінімальний) розмір її становить:

 • 5 мінімальних заробітних плат – для іноземних найманих працівників у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах;
 • 10 мінімальних заробітних плат – для усіх інших категорій працівників;
 • вимога відсутня – для окремих категорій ця вимога не застосовується взагалі: до таких відносяться іноземні високооплачувані професіонали, засновники (учасники, бенефіціари) юридичної особи, створеної в Україні, випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах, відповідно до переліку, визначеного КМУ, іноземні працівники творчих професій та ІТ-професіонали (далі по тексту – «визначена категорія працівників»).

Перелік документів для отримання дозволу на працю відтепер виглядатиме таким чином:

 • заява встановленої форми (в якій також має міститись інформація про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці);
 • копія першої сторінки паспорту іноземця з перекладом;
 • одна фотографію іноземця;
 • проект трудового договору з іноземцем.

Як бачимо, базовий перелік документів для отримання дозволу суттєво зменшився. Проте, якщо майбутній працівник-іноземець відноситиметься до визначеної категорії працівників, то роботодавцеві доведеться подавати додаткові документи, які підтверджуватимуть його фахову, кваліфікаційну чи іншу спеціальну приналежність.

Вартість дозволу - тепер вона стає диференційованою й такою, що залежатиме від строку дії дозволу:

 • 1-3 роки (або якщо їх дія продовжується на такий строк) - 6 прожиткових мінімумів;
 • від 6 місяців до 1 року - 4 прожиткові мінімуми;
 • до 6 місяців - 2 прожиткових мінімуми.

Граничний строк дії дозволу:

 • 1 рік – для всіх працівників;
 • 1-3 роки – для визначеної категорії працівників, а також для відряджених іноземних працівників та внутрішньокорпоративних цесіонаріїв (у визначенні Закону).

Нововведення стосуються і процедурних моментів отримання дозволу, основні з яких:

 • скорочення строку прийняття рішення про видачу дозволу до 7 робочих днів (для продовження – 3 робочі дні);
 • вдосконалення процедури повідомлення про зупинення розгляду справи в разі виявлення помилок та неточностей та відновлення розгляду справи в разі їх усунення;
 • необхідність надання копії трудового договору з іноземцем після отримання ним дозволу, інакше останній буде скасовано;
 • для продовження дії дозволу необхідно буде подати лише заяву та фотографію іноземця.

Нове в отриманні посвідки на тимчасове проживання іноземця.

Додаткові категорії осіб, які можуть отримати посвідку:

Iноземець, що є засновником (учасником, бенефіціаром) юридичної особи – резидента України, який володіє часткою у статутному капіталі цієї юридичної особи  в розмірі не менше 100 000 євро (за офіційним курсом на дату внесення інвестиції) та прибув в Україну для контролю за діяльністю такої юридичної особи.

Перелік документів, що подається такою категорією осіб, процедура їх подачі/отримання державними органами також наведено в Законі.

Базовий перелік документів для отримання посвідки тепер виглядатиме так:

 • 4 кольорових фотокартки іноземця;
 • копія першої сторінки паспорту з перекладом;
 • оригінал паспорту з візою (якщо вона вимагається за законодавством) та копії сторінок з візою.
 • документ, що підтверджує сплату державного мита (відтепер - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

У разі продовження строку дії посвідки іноземці додатково подають оригінал посвідки.

Основні нововведення в процедурних моментах подачі документів та отримання посвідки:

 • документи для отримання посвідки на тимчасове проживання іноземця може подавати уповноважена особа за довіреністю;
 • уповноваженим органом надається опис поданих документів, який підписується особою, яка подала документи;
 • NB! – уповноважений орган повертає паспорт іноземцеві (або уповноваженій особі) одразу після прийняття документів;
 • для продовження строку дії посвідки іноземець має підтвердити працевлаштування у цій юридичній особі щонайменше трьох громадян України, які приступили до роботи не менш, як за 6 місяців до дати звернення про продовження строку дії посвідки, або сплату юридичною особою податок на прибуток підприємства у розмірі не менш, як 50 мінімальних заробітних плат за останній повний фінансовий рік до дати звернення про продовження строки дії посвідки. Законом поки не встановлено,  в якій формі необхідно здійснювати таке повідомлення;
 • іноземець отримує посвідку особисто.

Як бачимо, нововведення є досить суттєвими, тому їх вивчення повинно бути ретельним, а застосування – чітким, заради уникнення випадків, коли іноземці будуть позбавлені права законного перебування та працевлаштування на території України, а компанії-роботодавці змушені будуть витрачати додатковий час і ресурси для вирішення проблем з майбутніми або існуючими працівниками.

Наприкінці хотіли б зазначити, що компанія Accountor має висококваліфікованих фахівців зі значним практичним досвідом отримання різноманітних дозвільних документів, включаючи дозвіл на працю та посвідку для іноземця,  а також практикою взаємовідносин з відповідними державними органами.  Ми будемо раді забезпечити максимальне сприяння в питаннях швидкого й гарантованого отримання згаданих документів для вашої компанії.

Зв'язатися з нами