2017_07_17

Новини податкового законодавства. Липень 2017

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА: КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

Державна фіскальна служба України у листі № 977/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 05.07.2017 року зазначила, що згідно п. 4 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1307 від 31.12.2015 р. передбачено, що усі графи податкової накладної, які мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками (крім показника графи 7, у разі якщо для нього інше передбачено чинним законодавством). При цьому у кількісному показнику податкової накладної необхідною кількістю знаків після коми вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10.

Нагадаємо, що:

  • у графі 6 податкової накладної зазначається кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
  • у графі 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;
  • у графі 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, значення цієї графи обраховується шляхом множення значень графи 6 та графи 7).

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ВІДМОВУ  У РЕЄСТРАЦІЇ ПН/РК В ЄРПН. 

Кабінет Міністрів України Постановою №485 від 04.07.2017 року затвердив порядок розгляду скарг на рішення комісії ДФС про  відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН. 

Згідно даного Порядку скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН. У разі, коли останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. 

Зазначимо, що скарга повинна містити:

  • найменування або ПІБ платника податку, який подає скаргу, та його податкову адресу;
  • податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб —підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
  • реквізити оскаржуваного рішення комісії ДФС;
  • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії ДФС;
  • відомості про оскарження рішення комісії ДФС до суду;
  • вимоги платника податку, який подає скаргу;
  • адресу, на яку необхідно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації.

ПОВНОТА ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ  

Державна фіскальна служба України у листі № 938/6/99-99-14-01-02-15/ІПК від 03.07.2017 року зазначила, що у разі отримання платником податку запиту про подання документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій за 2015 - 2016 роки після 01.01.2017 р., документація з трансфертного ціноутворення має містити інформацію відповідно до пп. 39.4.6 Податкового Кодексу України з урахуванням змін, які затверджено Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" № 1797-VIII від 21 грудня 2016 року.

Нагадаємо, даними змінами було розширено перелік інформації, яка зазначалась у документації з трансфертного ціноутворення відповідно до попередніх правил.

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА НОВОЮ ФОРМОЮ

Державна фіскальна служба України у листі № 16989/7/99-99-15-02-01-17 від 30.06.2017 року рекомендує платникам податку на прибуток підприємств, які звітують на щоквартальній основі, за звітний (податковий) період – півріччя поточного року подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Нагадаємо, нова форма набула чинності 9 червня 2017 року наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Зв'язатися з нами